Lažne novice. Ilustracija Urška Stropnik Šonc

Kaj pa, če ni vse res?

Ali veste, kako prepoznati lažne novice in zakaj je treba pomisliti, preden informacije delimo na družbenih omrežjih?

Dobrodošli na Časorisovem portalu za medijsko pismenost.

Skupaj lahko ustavimo širjenje zavajajočih informacij in postanemo odgovorni uporabniki medijev, s tem pa poskrbimo za lepše življenje in boljšo prihodnost otrok – na spletu in v resničnem življenju.

Je resnica še pomembna?

  • Znate verodostojne informacije razlikovati od lažnih novic?
  • Ali veste, kako prepoznati lažne novice in druge oblike dezinformacij?
  • Znate preveriti, ali ste naleteli na informacijo, ki ji lahko zaupate?

Če se ob nenavadni novici vprašate, ali ni preveč neverjetna, da bi lahko bila resnična, potem ste medijsko pismena oseba.

Toda vsak lahko naleti na zavajajočo informacijo, ki je dovolj prepričljiva, da ji nasede.

Katera orodja nam lahko pri tem pomagajo?

Raziščite možnosti, ki jih ponujamo na Časorisovem portalu za medijsko pismenost, in postanite medijsko pismeni aktivni državljani.

Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Kaj je medijska pismenost

Medijska pismenost pomeni zmožnost dostopanja do verodostojnih informacij, pa tudi sposobnost njihovega analiziranja, vrednotenja in kritičnega razmišljanja o njih, ustvarjanja sporočil v različnih oblikah – v tisku ali na spletu, v pisni ali video obliki – ter delovanja na podlagi pridobljenih informacij.

Medijsko opismenjevanje otrok in odraslih pripomore k razumevanju vloge medijev v družbi ter krepi temeljne veščine preverjanja in samoizražanja, ki jih državljani potrebujemo v demokratični družbi.

Aktualno

Vzgoja nove generacije uporabnikov medijev

Vzgoja nove generacije uporabnikov medijev

Programi medijske pismenosti, ki jih razvijamo v Časorisu, so namenjeni vzgoji nove generacije uporabnikov medijev in krepitvi razumevanja pomena medijev za demokracijo. Skupaj z učitelji v osnovnih in srednjih šolah priporočamo, da medijska pismenost postane del...

Medijsko opismenjevanje je odgovornost družbe

Medijsko opismenjevanje je odgovornost družbe

Časorisov spletni dogodek Informiran učitelj, informiran otrok: spodbudimo moč naslednje generacije je za nami! Kakšna spoznanja je prinesel sodelujočim učiteljem, otrokom in novinarjem?

Kaj pa, če ni vse res: primera strah vzbujajočih kač

Kaj pa, če ni vse res: primera strah vzbujajočih kač

V Altamiri v Braziliji so našli orjaško anakondo. V Tilburgu na Nizozemskem je pobegnila zelena mamba. Novici sta si na videz zelo podobni, pa vendar je med njima pomemba razlika. Ena je resnična, za drugo pa že ne moremo biti prepričani. Kako ugotovimo, kateri lahko...

Za učitelje

Postanite tudi strokovnjaki za medijsko pismenost. Na Časorisovem portalu za medijsko pismenost pridobivate vedno nova znanja, izmenjujete najboljše prakse in učinkovito prenašate izkušnje v učilnico.

Za vse

Časorisov portal za medijsko pismenost ponuja številne brezplačne vire za javnost, vključno z videi, plakati, letaki ter različnimi nasveti in orodji. Preverite jih!

Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj ponuja Časorisov portal za medijsko pismenost?

Dostop do številnih brezplačnih virov za pomoč učiteljem pri poučevanju medijske pismenosti ter pomoč staršem in najširši javnosti pri učenju, kako ugotoviti, ali so informacije verodostojne.

Učiteljem so na voljo tudi uporabni, ustvarjalni in inovativni novičarski paketi z učnimi pripravami. Vključujejo aktualne in relevantne novice za otroke iz spletnega časopisa Časoris ter napotke za njihovo uporabo v razredu, ki so jih pripravile učiteljice iz različnih osnovnih šol. Z njimi učitelji učinkovito navajajo učence na uporabo zanesljivih virov informacij in jim na zanimiv način predstavljajo, kaj se okrog njih dogaja v svetu in doma. Vzorčna učna priprava je na voljo vsem, dostop do ostalih učnih priprav pa je na voljo naročnikom.

Delavnice in spletni seminarji za učitelje, po dogovoru pa tudi za drugo javnost prinašajo vedno nova znanja, omogočajo izmenjavo najboljših praks in prenos izkušenj v učilnice. Udeležence usposabljajo za strokovnjake za medijsko pismenost.

Nisem učitelj – kaj je na Časorisovem portalu za medijsko pismenost uporabno zame?

Za starše in splošno javnost smo pripravili škatlo z orodji, ki vsebuje interaktivne igre, videe in animacije, plakate, priročnik in različne nasvete.

V njej so orodja, ki smo jih bodisi razvili sami bodisi v sodelovanju z organizacijami iz tujine.

V Časorisu smo denimo pripravili knjižico Otroci in mediji in serijo videov Lovci na lažne novice. Te dopolnjujejo tudi plakati, ki povzemajo bistvene informacije.

Prevedli in priredili smo tudi interaktivne igre Bad News, Bad News Junior in Harmony Square ter letaka Kako prepoznati lažne novice in poD.V.O.M.I.Š.

Kaj je projekt Medijska pismenost za trajnostno prihodnost?

S tem projektom Zavod Časoris v osnovnih šolah spodbuja uporabo medijev, branje novic in prepoznavanje zanesljivih virov informacij.

Namenjen je vzgoji nove generacije informiranih aktivnih državljanov in s tem krepitvi demokracije.

Eden od rezultatov projekta je tudi Časorisov portal za medijsko pismenost.

Aktivnosti, ki smo jih zasnovali pri projektu Medijska pismenost za trajnostno prihodnost oziroma Media Literacy for Sustainable Future (MIL4SF), ki ga je financiralo veleposlaništvo ZDA v Sloveniji, bomo izvajali tudi v prihodnje v okviru naslednjih projektov.

Kako vzgajate novo generacijo informiranih aktivnih državljanov?

S skrbno izdelanimi učnimi pripravami učitelji aktualne dnevne novice vključujejo v redne učne vsebine.

Z zastavljenimi didaktični cilji učitelji otroke navajajo na redno uporabo zanesljivih virov (ne le TikToka) ter jih spodbujajo k razmišljanju o kredibilnosti novic in informacij, s katerimi prihajajo v stik.

Učitelji z uporabo učnih priprav na zanimiv in subtilen način krepijo novičarsko pismenost učencev.

Kaj je novičarska pismenost?

Novičarska pismenost pomeni zmožnost poznavanja in razumevanja vloge, ki jo imajo svobodni mediji za demokracijo, pa tudi prepoznavanja verodostojnih novinarskih objav v medijih in pomen, ki jih imajo ti za vsakodnevno življenje ter za delovanje družbe.

Novičarsko pismena oseba zna kritično presojati kredibilnost novic v medijih.

Kaj je medijska pismenost?

Medijska pismenost pomeni zmožnost dostopanja in sposobnost analiziranja, evalvacije in ustvarjanja medijskih sporočil v različnih oblikah in na različnih platformah, pa tudi delovanja na podlagi pridobljenega znanja.

Kaj je medijsko opismenjevanje?

Medijsko opismenjevanje otrok in odraslih pripomore k razumevanju vloge medijev v družbi ter krepi temeljne veščine preverjanja in samoizražanja, ki jih državljani potrebujemo v demokratični družbi.

Kako se novičarska pismenost razlikuje od medijske in digitalne?

Obstaja več področij pismenosti, ki vzgajajo kritične uporabnike medijev.

Medijska pismenost zajema kompetence, ki omogočajo kritično in učinkovito ukvarjanje z informacijami in drugimi vsebinami v medijih. Medijsko pismene osebe znajo dostopati do, analizirati, vrednotiti in ustvarjati medijske vsebine ter delovati na podlagi pridobljenega znanja.

Novičarska pismenost pomaga razumeti vlogo verodostojnih informacij in svobodnih medijev v naših življenjih in v demokratičnih družbah ter prepoznati kredibilnost novic in drugih informacij.

Informacijska pismenost omogoča iskanje, vrednotenje in učinkovito uporabo informacij.

Digitalna pismenost omogoča uporabljati informacijske in komunikacijske tehnologije na učinkovit, odgovoren in etični način.

Zakaj je novičarska pismenost pomembna prav zdaj?

Živimo v času, ko dezinformacije in pomanjkanje novičarske pismenosti ogrožajo demokracijo.

Za prihodnost demokracije sta nujna svobodno in neodvisno novinarstvo ter sposobnost ugotavljanja, ali so informacije, ki prihajajo do nas, verodostojne.

V raziskavi Ogledalo Slovenije so oktobra 2022 in aprila 2023 izmerili negativni trend zaupanja v medije, novinarje, televizijske voditelje ter RTV Slovenija. Stopnja zaupanja v medije je z izmerjenim padcem leta 2022 dosegla najnižji rezultat v zadnjih desetih letih; novinarstvo ostaja poklic z negativno stopnjo zaupanja.

Novičarska pismenost pomaga razumeti pomen svobodnega novinarstva v demokraciji, vključno s tem, kako prepoznati in zahtevati novinarstvo, ki temelji na dogovorjenih standardih. To gradi spoštovanje kakovostnega novinarstva. Zanašanje na novinarske standarde, ki temeljijo na dejstvih, je najboljši način za merjenje verodostojnosti novic in drugih informacij.

Napačne informacije vplivajo na vsa področja v vsakdanjem življenju – od zdravstvenega varstva in financ do naših osebnih vrednot. Če se ne moremo strinjati glede nabora osnovnih dejstev, potem ne moremo sprejemati informiranih odločitev o svojem življenju in skupnem upravljanju skupnosti.

Dezinformacije in lažne novice se pojavljajo, ker želi nekdo z njimi vplivati na naša prepričanja in vedenje, ali pa želi z njimi zaslužiti.

Vse prevečkrat, še posebej pa v času volitev, je njihovo širjenje namenjeno ustvarjanju zmede in razkola.

Najboljši način za boj proti dezinformacijam in zmanjševanje njihove škode je dobro obveščena javnost, ki je sposobna prepoznati in zavrniti lažne informacije.

Kako vemo, da izobraževanje o medijski pismenosti deluje?

Vrednotenje našega dela je naša prednostna naloga, odkar smo začeli sodelovati z učitelji in delati v učilnicah. Rezultati kažejo, da je izobraževanje o novičarski pismenosti zaželeno med učitelji in zanimivo za učence. Hkrati izpolnjuje cilje učnega načrta.

Pri projektu Medijska pismenost za trajnostno prihodnost sodelujemo z učitelji. Ti so izbrali tudi vsebinske sklope, ki jih želijo uporabljati pri pouku. Učitelji so poleg tega avtorji učnih priprav, zasnovanih na podlagi novic v Časorisu, ki so jih drugi učitelji nato preizkusili v razredu.

Metodo za opolnomočenje učiteljev na področju medijske pismenosti in aktivnega državljanstva z uporabo novinarskih vsebin pri učnih urah smo prvič razvili v šolskem letu 2021/2022 kot del projekta Erasmus+ KidsTrustNews. Mojca Kacjan iz OŠ Polzela je tedaj v evalvaciji zapisala: »Vsi učitelji – ne glede na to, kaj poučujemo – bi morali skrbeti za bralno in medijsko pismenost ter ozaveščati o tem, kaj se dogaja v svetu.« Njene besede so nas spodbudile k nadaljnjemu razvoju gradiv in k snovanju Časorisovega portala za medijsko pismenost.

V projekt Medijska pismenost za trajnostno prihodnost se je vključilo 98 učiteljev iz 24 osnovnih šol. Učne priprave so preizkusili s 3.500 učenci v vseh triadah.

Vsi sodelujoči učitelji so v evalvacijskem vprašalniku odgovorili, da bi gradiva priporočili svojim kolegom.

Prav tako so razkrili, da se 60 odstotkov njihovih učencev zanima za aktualne novice. Ob tem so ocenili, da večina učencev, to je 80 odstotkov, ni medijsko pismenih in da jih 63 odstotkov ne prepozna dezinformacij ali napačnih informacij, kadar naletijo nanje.

Kar 89 odstotkov učiteljev je izjavilo, da se je s sodelovanjem v projektu izboljšalo njihovo razumevanje medijske pismenosti. Večina, 84 odstotkov, jih je tudi potrdila, da so gradiva koristna pri podpori učencev na področju medijske pismenosti.

Oceno učinkovitosti gradiv za učence bomo izmerili v šolskem letu 2023/24.

Kaj je vaša vizija?

Želimo, da se otroci naučijo prepoznavati pomen verodostojnih medijev in da se – tako kot generacije pred njimi – navadijo spremljati novice, ki jim lahko zaupajo.

Prizadevamo si, da bi medijska in novičarska pismenost postali sestavni del učnih procesov. To bi prispevalo k cilju, da bi državljani vseh starosti znali prepoznati verodostojne novice in druge informacije ter da bi razumeli nepogrešljivo vlogo svobodnih medijev za demokracijo.

Kako lahko sodelujem?

Če učite in ste prepoznali pomen medijske pismenosti v šolah, ste vabljeni, da se pridružite ekipi zagnanih mentoric in mentorjev, ki vedo, kako pomembno je, da otroci spremljajo verodostojne novice. Zavedajo se tudi, kako pomembna je vloga medijev v demokratični družbi, in so pripravljeni to zavedanje prenašati med učence in sodelavce.

Vse šole lahko preprosto zagotovijo dostop učiteljem do preizkušenih in preprostih inovativnih učnih priprav. Primerne so za vse triade, za poučevanje pri enem predmetu, medpredmetnem poučevanju ali na tematsko osredotočeni razredni uri.

Za učitelje, osnovnošolce in dijake smo razvili tudi internaktivne delavnice medijske pismenosti. Za več informacij nam pišite na urednistvo@casoris.si.

Staršem in splošni javnosti je na voljo brezplačna škatla z orodji za krepitev medijske pismenosti.

Prav vsak je srčno vabljen, da Časoris bere skupaj z otroci. Sledite nam lahko še na družbenih omrežjih: Facebook, Instagram, X in TikTok.

Podprete nas lahko s sporočilom Casoris5 na 1919. Vsako sporočilo pomeni potrditev, da delamo dobre in prave stvari.

Želim vedeti več o spletnem časopisu Časoris.

Časoris je mednarodno nagrajen brezplačen spletni časopis za otroke. Z njim otroke navdihujemo ter spodbujamo, da postanejo informirani, aktivni, sočutni in odgovorni državljani sveta. Novice prinaša od leta 2016.

Časorisu vsak dan objavljamo aktualne, verodostojne novice iz Slovenije in sveta, pa tudi informacije o športnih in kulturnih dogodkih ter o znanstvenih odkritjih. Pri tem spoštujemo in upoštevamo našo uredniško politiko in druge splošne pogoje.

Projekti

Časorisovi mladi novinarji

Časorisovi mladi novinarji

Poznaš našo ekipo Časorisovih mladih novinarjev? Želimo jo še razširiti. Če te veseli pisanje prispevkov, snemanje videov za TikTok in YouTube ali fotografiranje, se nam javi. Piši nam na naslov urednistvo@casoris.si....

KidsTrustNews

KidsTrustNews

Kako lahko pouk popestrimo z aktualnimi novicami?

Kaj menijo strokovnjaki?

Medijska pismenost krepi kritično razmišljanje

»Učinkovit program medijske pismenosti mora biti vključen v obvezni predmet, pri katerem bi otroke celovito, strukturirano učili kritičnega mišljenja, kritične uporabe medijev in njihove kritične potrošnje.«

Dr. Sandra Bašič Hrvatin

Časorisovi projekti

Medijska pismenost

V Zavodu Časoris v letu 2023 izvajamo projekt Medijska pismenost za trajnostno prihodnost (Media Literacy 4 Sustainable Future), ki ga financira Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji, in projekt YoCoJoin, ki ga sofinancira Evropska unija.