За наставниците

Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Планови за часови

Како да ги користите вестите за надополнување на лекциите?

Корисните, креативни и иновативни планови за реализација на часовите, што вклучуваат тематски и релевантни вести за деца, им помагаат на наставниците во унапредување на медиумската писменост и вештините за критичко размислување кај учениците. На тој начин, ги запознаваат учениците со сигурни извори на информации и на интересен начин им ги претставуваат случувањата од земјата и од светот.

Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Интерактивни работилници

Зошто понекогаш е потребно да се каже: “Немам идеја”?

Работилниците се препорачливи за секој кој сака да го зајакне своето критичко размислување за вестите, како и за ефикасно идентификување на лажните вести и други погрешни приказни што кружат на интернет.

ЗАБЕЛЕШКА: Работилниците се достапни само на словенечки јазик!

Вебинари (онлајн модули)

Како да станете медиумски писмени?

Нашите вебинари се наменети за оние кои би сакале да ги зајакнат своите вештини за медиумска писменост, со тоа што може да пристапите до нив кога вам ви одговара. По успешното завршување на вебинарот, можете да преземете дигитален сертификат од страницата на која што сте го следеле вебинарот.

ЗАБЕЛЕШКА: Вебинарите се достапни само на словенечки и англиски јазик!

Ilustracija: Urška Stropnik Šonc