Informiran učitelj, informiran otrok: spodbudimo moč naslednje generacije

| 14. 11. 2023 | Projekti

V Časorisu v drugi polovici leta 2023 izvajamo projekt Informiran učitelj, informiran otrok: spodbudimo moč naslednje generacije.

Namenjen je vzgoji nove generacije uporabnikov medijev ter krepitvi razumevanja pomena medijev za demokracijo.

Z osredotočanjem na potrebe po zastopanosti medijske pismenosti v pedagoškem procesu izpolnjujemo in krepimo pravico otrok, ki so ranljiva družbena skupina, do informacij. Ob enem krepimo sposobnost njihovega kritičnega mišljenja.

Med projektnimi aktivnostmi so delavnice medijske pismenosti v osnovnih in srednjih šolah in s tem tudi opolnomočenje učiteljev. Ti imajo priložnost, da postanejo Časorisovi mentorji medijske pismenosti. Znanja bodo lahko uporabili tako pri poučevanju rednega pouka in predmetu državljanska in domovinska vzgoja ter etika kot tudi pri razrednih urah in izbirnem predmetu vzgoja za medije.

Kot rezultat bodo na nacionalni ravni povečane možnosti za razvoj nove generacije informiranih aktivnih državljanov ter za družbo, odporno na dezinformacije in opremljeno s kompetencami za sodelujoče, odgovorno, kritično sprejemanje in ustvarjanje informacij in vsebin na spletu in v medijih.

V ta namen pripravljamo še spletni dogodek, na katerem bomo z medijskimi strokovnjaki, novinarji, učitelji in otroki spregovorili o omenjenih tematikah.

***

Projekt »Informiran učitelj, informiran otrok: spodbudimo moč naslednje generacije« sofinancira Ministrstvo za kulturo RS v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2023 – JPR-MP-23. Vsebina ne predstavlja stališč Ministrstva za kulturo RS.

Logotip Ministrstvo za kulturo RS