Наставни планови

Ilustracija: Urška Stropnik Šonc
Okolje in okoljevarstvo. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Животна средина и екологија

Втора тријада (4-6 одделение) • 45 минути

Наставниот план овозможува истражување и збогатување на содржините за предметите природни науки и биологија. Тој овозможува и интердисциплинарна поврзаност со географијата. Кратките видеа им помагаат на учениците полесно и поуспешно да усвојуваат конкретни факти. Дополнително, наставниците можат да изберат и одредени сегменти од подготвените материјали, како на пример за време на час по биологија или по хемија.

Evropa in svet. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Европа и светот

Втора тријада (4-6 одделение) • 90 минути

Во овој дел, акцентот е ставен на учење преку квизови, а се нуди и широк спектар игри. Учениците стекнуваат знаења за европските земји, за Европската Унија и за земјите од англиското говорно подрачје. Додека учат како да идентификуваат веродостојни информации, исто така ги развиваат и своите вештини за соработка и за учење, без разлика дали се онлајн или во книги.

Branje in pisanje. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Претприемништво и финансиска писменост

Втора тријада (4-6 одделение) • 45 минути

Ова е тематски ресурс што е осмислен да помогне со информации поврзани со кариера, совети и планирање на образовниот тек. Овие материјали им помагаат на учениците и на наставниците во процесот на истражување на кариерата. Студентите се особено заинтересирани за современите професии. Тие се активно ангажирани кога користат таблети и кога соработуваат во групи, кога читаат текстови и кога истражуваат дадени линкови.

Podjetništvo in finančna pismenost. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Претприемништво и финансиска писменост

Втора тријада (4-6 одделение) • 45 минути

Ова е тематски ресурс што е осмислен да помогне со информации поврзани со кариера, совети и планирање на образовниот тек. Овие материјали им помагаат на учениците и на наставниците во процесот на истражување на кариерата. Студентите се особено заинтересирани за современите професии. Тие се активно ангажирани кога користат таблети и кога соработуваат во групи, кога читаат текстови и кога истражуваат дадени линкови.

Spletno in resnično življenje. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Живот онлајн и офлајн

Трета тријада (7-9 одделение) • 45 минути

Темата лесно допира до учениците бидејќи тие уживаат да разговараат за социјалните мрежи и за онлајн инфлуенсерите. Овој наставен план е погоден за часови по социологија или по етика, како и за секој наставен час. Овој час е корисен, бидејќи младите луѓе често не се впуштаат во разговори на оваа тема со нивните родители, додека училишните програми нудат само кус осврт. Активностите се кратки и се надоврзуваат едни на други, при што учениците се активно ангажирани во текот на целата лекција.

Што е вклучено во наставните планови?

5 наставни планови

Подготвени се наставни планови за сите три тријади. Тие опфаќаат актуелни и релевантни вести, како и педагошки совети.

Совети од искусни наставници

Наставните планови се подготвени и тестирани од наставници од цела Словенија

Актуелни вести

Секој наставен план вклучува актуелни и релевантни вести

Цели на учење

Учениците можат да ја проценат веродостојноста и корисноста на изворите; тие се свесни дека онлајн средината содржи секакви информации и содржини, вклучително и неточни информации и дезинформации; знаат како да се однесуваат со почитување на интернет и можат да пристапат до точни информации.

Како наставните планови им помагаат на децата и на наставниците?

Новинарските содржини на „Часорис“ опфаќаат актуелни вести од „Часорис“ и наставни планови коишто се подготвени од искусни наставници од основните училишта од цела Словенија.

Тие служат како дидактичка алатка којашто им помага на наставниците да ги направат своите лекции поактуелни. Со помош на овие содржини, на учениците им нудат релевантни вести од Словенија и од светот, ги охрабруваат да развиваат вештини за критичко размислување, да користат сигурни извори и самите да бараат веродостојни информации.

 Во медиумите посветени на децата, како што се „Часорис“, „Инфодром“ и „Пил“, можете да имате доверба и да бидете сигурни дека тоа што го објавуваат навистина се случило.

Порталот „Часорис“ им обезбедува на децата “дневна доза корисни информации” на интернет што треба да ги консумираат доколку сакаат да станат информирани, одговорни и активни граѓани.

Новинарските содржини опфаќаат написи од „Часорис“ коишто им овозможуваат на децата да бидат информирани за дневните вести кои ги интересираат или се од суштинско значење за да стекнат општи познавања за работите. Ова ќе им овозможи да бидат упатени во збиднувањата.

Со водство на наставниците и преку користење на новинарските содржини, учениците учат да идентификуваат веродостојни вести и други релевантни информации, додека истовремено ја разбираат улогата што медиумите ја имаат во едно демократско општество. Притоа, стануваат медиумски писмени граѓани кои можат критички да ги проценат информациите што стигнуваат до нив.

Значи, кога учениците прашуваат: „Како тоа ќе ни користи?” можете да им одговорите:

Ќе ви користи на тој начин што:

  • Ќе ви овозможи да изгледате информирано кога разговарате за одредени теми било да е тоа дома, на училиште или со пријателите.
  • Ќе вложувате помалку труд при проверка на фактите, бидејќи ќе добивате информации од доверлив извор.
  • Ќе ви помогне да создавате квалитетни и веродостојни содржини на теми што ви се важни вам.
Бесплатно погледнете примерок на наставен план.

Примерок на наставен план