Otroci zaupajo medijem in se učijo novinarstva

, | 07. 03. 2024 | Novice

Časorisove mentorice od začetka februarja na petih osnovnih šolah usposabljajo učence za mlade novinarje. Tako bodo lahko poročali o temah, pomembnih za njihovo šolo in kraj, v katerem živijo.

Srečujejo se enkrat tedensko, na daljavo.

Novinarski mentorski program je zasnovan kot laboratorij, v katerem mladi spoznavajo osnove novinarstva, vlogo novinarjev ter se naučijo prepoznavati dogodke, ki so pomembni zanje in za njihovo okolico. Skupaj z izkušenimi mentoricami raziskujejo, kakšnega novinarstva si želijo in v kakšni obliki želijo prejemati novice.

Osnovnošolci, ki sodeljujejo v programu, so ob začetku srečanj najprej anonimno sodelovali v anketi.

Odgovoril so, da brez novinarjev ne bi vedeli, kaj se dogaja doma in po svetu. Zavladala bi zmeda.

Kdaj potrebujemo novinarje, je tako zapisala ena od osnovnošolk:

Eden od udeležencev je zapisal, da brez novinarstva ne bi imeli informacij in ne bi mogli vplivati na dogajanje.

Ugotavljamo, da so petošolci in drugi učenci v višjih razredih naklonjeni medijem in jih spremljajo. Zanima jih namreč, kaj se dogaja. Vedo še, da jim verodostojne informacije iz medijev lahko pomagajo, da so obveščeni tudi ko gre za hude reči, kot so poplave, prometne ali okoljske nesreče.

Prav tako jih spremljajo zato, da izvedo kaj novega ali zabavnega.

Na enem od srečanj so se vsi strinjali in razumeli, da novinarji ne lažejo, in tudi kaj je razlika med novico in mnenjem. To, da lahko na družbenih omrežjih objavlja kdorkoli in karkoli, so odgovarjali v en glas.

Pri tem ne zanemarimo, kaj želi občinstvo in kaj morajo izvedeti naši bralci, gledalci ali poslušalci.

V prvi tretjini srečanj pozornost posvečamo temam, o katerih bi udeleženci želeli poročati v šolskem časopisu, krajevnem mediju in tudi na ravni celotne države.

Naša spletna uredništva so živahna.

Nimamo težav z naborom tem. Mladi novinarji sodelujejo s svojimi razmisleki ter prepoznavajo pomembnost različnih dogodkov tako za svoje šole kot tudi za lokalno skupnost. V skupinah smo kritično ovrednotili predloge tem, ki so jih predlagali.

S projektom Mladi za medije: krepitev lokalnih medijev s pomočjo mladih novinarjev usposabljamo novo generacijo kakovostnih novinarjev. Vir: YoCoJoin
S projektom Mladi za medije: krepitev lokalnih medijev s pomočjo mladih novinarjev usposabljamo novo generacijo kakovostnih novinarjev. Vir: YoCoJoin

Na vsakem srečanju mladi novinarji dobijo nove naloge.

Program bomo v prihodnosti posvetili verodostojnim virom informacij in kako pomembno je, da svoje vire, naj bo to knjižničarka, učiteljica, sošolec, sokrajan ali strokovnjak, navajamo.

Otroci medtem na šolah že opravljajo anketo o tem, kakšnega novinarstva si želijo.

***

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorni niti Evropska unija niti EACEA.

Sofinancira EU