S projektom MediaWISE program medijske pismenosti širimo na Balkan

| 11. 06. 2024 | Projekti

V mnogih družbah, tudi na Zahodnem Balkanu, narašča zaskrbljenost zaradi dezinformacij.

V projektu povezujemo posameznike in organizacije iz devet držav:

V teh državah ni medijev za otroke, marsikje pa tudi ne programov za izvajanje medijske pismenosti v šolah, zato so v njih otroci bolj dovzetni za različne dezinformacijske kampanje.

V Časorisu smo v okviru projektov Medijska pismenost za trajnostno prihodnost in KidsTrustNews zasnovali učne priprave, s katerimi želimo učiteljem olajšati umeščanje vsebin s področja novinarstva in medijev v šolski prostor.

S projektom MediaWISE želimo pridobljene izkušnje in razvite dobre prakse razširiti v države Zahodnega Balkana, pa tudi v Bolgarijo, na Madžarsko in v Romunijo.

V angleščino ter v tri lokalne jezike bomo prevedli Časorisov portal za medijsko pismenost in učiteljem ponudili deset učnih priprav v angleščini, albanščini, makedonščini in srbščini.

Konferenci sta namenjeni namenjeni učiteljem ter drugim zainteresiranim posameznikom in organizacijam.

Konferenca v Podgorici bo 2. oktobra, na njo pa smo povabili predvsem učitelje iz držav Zahodnega Balkana.

Konferenca v Sofiji bo 23. oktobra. Namenjena bo predvsem učiteljem angleškega jezika iz regije, poleg učiteljev iz Bolgarije predvsem tistim iz Madžarske in Romunije.

Na vsaki od njiju pričakujemo približno 60 udeležencev. Namen obeh bo v prvi vrsti združevanje učiteljev in predajanje znanja ter izkušenj.

Predstavili bomo tudi pet različnih modulov usposabljanja učiteljev in drugih zainteresiranih strokovnjakov, ter izvedli različne delavnice.

Učiteljem bomo ponudili možnost, da znanje preizkusijo v svojih učilnicah in predlagajo morebitne izboljšave.

Poleg tega želimo spodbujati transparentnost, točnost in spoštovanje medijske etike, kar bo bistveno pripomoglo k izboljšanju in krepitvi odpornosti proti dezinformacijam.

Ob tem želimo skleniti nova partnerstva z lokalnimi organizacijami, s katerimi bomo v prihodnosti lahko osveščali o medijski pisemenosti in nevarnostih dezinformacij.

Projekt financirata State Department in Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani.