Branje in pisanje

Branje in pisanje. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Branje in pisanje

Vsebinski sklop Branje in pisanje vsebuje učno pripravo, ki pojasnjuje vlogo pisanja z roko in branja.

Poglavja v sklopu

Postanite naročnik!

Kot naročnik lahko vse leto dostopate do vseh učnih priprav.

50 EUR

Branje in pisanje

Učenci spoznajo, da je pisanje z roko pomembna veščina tudi v današnjem času in da z njo urijo različne spretnosti, razvijajo možgane, vztrajnost, koncentracijo in ne nazadnje estetskost.

Besedišče

 • mala pisana črka
 • velika pisana črka
 • mala tiskana črka
 • velika tiskana črka
 • lastnoročni podpis
 • pozitivne in negativne osebne lastnosti

Avtorica

Mateja Jankovič Čurič, OŠ Artiče

Novica

Pisanje nas prisili v vztrajnost

Izvedba

 • Pri uri oddelčne skupnosti
 • Pri uri slovenščine

Podrobnosti

Tretja triada

45 ali 90 min

Osveženo: 7. 8. 2023

Izhodišča za pogovor v razredu

 • Zakaj je pisanje z roko pomembno?
 • Zakaj pisanje z roko izginja?
 • Zakaj je pomembno, da pišemo čitljivo in estetsko?
 • Kako in zakaj se naši zapisi razlikujejo med seboj?
 • Katere črke poznamo, kdaj so jih učenci spoznali in zakaj jih ne znajo več vsi uporabljati?
 • Odnos do sebe in do drugih.

Pomembni datumi

 • prva sreda v februarju je dan glasnega branja
 • september je nacionalni mesec skupnega branja
 • 8. septembra je mednarodni dan pismenosti

Pripomočki

Računalnik

Tablica

Telefon

Internet

Pisalo

Snemalnik zvoka

Urejevalnik zvoka

Urejevalnik videoposnetkov

Barvni lističi

Dostop do plačljivih vsebin je na voljo naročnikom.

Postanite poznavalec medijske pismenosti.

Zagotovite si celoletni dostop do vseh vsebin.

Skupaj lahko uspešno navdihujemo otroke in vzgajamo državljane.