Duševno zdravje

Duševno zdravje. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Duševno zdravje

Duševno zdravje učencev lahko opišemo kot stanje dobrega počutja, v katerem imajo pozitiven odnos do sebe in svoje okolice, se učinkovito spoprijemajo z izzivi, lahko učinkovito in plodno delajo ter prispevajo k skupnosti.

Trenutno je na voljo učna priprava Duševno zdravje in kako ga ohranjamo, ki obravnava samopodobo in samozaupanje.

Sklop bomo dopolnjevali z novimi učnimi pripravami.

Poglavja v sklopu

Postanite naročnik!

Kot naročnik lahko vse leto dostopate do vseh učnih priprav.

50 EUR

Duševno zdravje

Učenci spoznajo, kako pomembno je, da se dobro počutijo in da imajo dobro mnenje o sebi. Ugotovijo tudi, kako vpliva mnenje drugih na njihovo samopodobo, in razumejo pomen besede samopodoba. Na podlagi filma sklepajo o pomembnosti sprejemanja drugega z vsemi njegovimi drugačnostmi. Oblikujejo nasvete in korake, kako vzpostaviti in ohraniti pozitivno samopodobo.

Besedišče

 • samospoštovanje
 • pozitivne lastnosti
 • počutje
 • samopodoba
 • sprejemanje

Avtorica

Lavra Černela, DOŠ Prosenjakovci

Novica

Kako govoriti o dobri samopodobi in kako krepiti samozaupanje

Izvedba

 • Pri razredni uri

Podrobnosti

Tretja triada

90 min + 113 min ogled filma

Osveženo: 7. 8. 2023

Izhodišča za pogovor v razredu

 • Ali samega sebe sprejemam takega, kot sem?
 • Mnenje vrstnikov mi veliko pomeni.
 • Kdaj in kje se počutim dobro?

Pomembni datumi

 • 7. aprila je mednarodni dan zdravja
 • oktober je mesec duševnega zdravja
 • 10. oktobra je mednarodni dan duševnega zdravja

Pripomočki

Računalnik

Tablica

Internet

Učni list

Barvice

Papir

Knjiga

Dostop do plačljivih vsebin je na voljo naročnikom.

Postanite poznavalec medijske pismenosti.

Zagotovite si celoletni dostop do vseh vsebin.

Skupaj lahko uspešno navdihujemo otroke in vzgajamo državljane.