Evropa in svet

Evropa in svet. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Evropa in svet

Vsebinski sklop Evropa in svet vsebuje učne priprave, ki se nanašajo na življenje v Evropski uniji in angleško govorečih državah po svetu.

Trenutno sta na voljo učni pripravi Življenje v EU in Angleško govoreče države.

Sklop bomo dopolnjevali z novimi učnimi pripravami.

 

Poglavja v sklopu

Postanite naročnik!

Kot naročnik lahko vse leto dostopate do vseh učnih priprav.

50 EUR

Življenje v EU

Učenci po metodi VŽN spoznavajo evropske države in Evropsko unijo, urijo sodelovalno delo in učenje ter prepoznavanje verodostojnih informacij na spletu ali v knjižni obliki.

Besedišče

 • Evropa, države, večja mesta
 • morja, gozdovi, reke, gorovja
 • narodi, jeziki, običaji
 • nastanek Evropske unije, simboli EU

Avtorica

Mojca Kacjan, OŠ Polzela

Novica

Spoznaj evropski Kotiček za učenje

Izvedba

 • Pri razredni uri

Podrobnosti

Druga triada

90 min

Osveženo: 7. 8. 2023

Izhodišča za pogovor v razredu

 • V šoli ti učiteljica da nalogo, pri kateri moraš zbrati čim več informacij o Evropi in Evropski uniji. S čim si boš pomagal/a? Kje boš pridobil/a informacije?
 • Si pri učenju in pridobivanju informacij pomagaš tudi s spletom?

Pomembni datumi

 • 23. aprila je dan angleškega jezika
 • drugi ponedeljek v marcu je dan commonwealtha
 • 4. julija je dan neodvisnosti (ZDA)

Pripomočki

Računalnik

Tablica

Telefon

Projektor

Internet

Papir

Pisala

Natisnjen prispevek

Dostop do plačljivih vsebin je na voljo naročnikom.

Angleško govoreče države

Učenci spoznajo osnovne informacije angleško govorečih držav, urijo svoje veščine sodelovalnega učenja in predstavitve naučenega drugim učencem v razredu.

Besedišče

 • Countries: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The Republic of Ireland, Canada, Australia, The United States of America
 • Continents: Europe, North America, Australia
 • Capital cities: London, Dublin, Ottawa, Canberra, Washington, D.C.
 • English language 

Avtorica

Mojca Kacjan, OŠ Polzela

Novica

Posebnosti angleško govorečih držav

Izvedba

 • Pri pouku angleškega jezika

Podrobnosti

Druga triada

90 min

Osveženo: 7. 8. 2023

Izhodišča za pogovor v razredu

 • Prepoznaš državo po njeni zastavi? Poznaš tudi njeno glavno mesto?
 • Lahko na podlagi naštetih držav ugotoviš, kaj imajo skupnega (morda tudi, po čem se razlikujejo)?
 • Glede na zmožnosti učencev lahko pogovor izvedemo v angleškem ali slovenskem jeziku. 

Pripomočki

Računalnik

Tablica

Telefon

Internet

Barvice, druga pisala

Natisnjeno besedilo

Lističi

Risalni list

Škatla

Dostop do plačljivih vsebin je na voljo naročnikom.

Postanite poznavalec medijske pismenosti.

Zagotovite si celoletni dostop do vseh vsebin.

Skupaj lahko uspešno navdihujemo otroke in vzgajamo državljane.