Komunikacija in kompetence

Komunikacija in kompetence. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Komunikacija in kompetence

Ker smo v nenehnem stiku z drugimi ljudmi, tematski sklop Komunikacija in kompetence v ospredje postavlja sodelovalne cilje, spodbuja odprtost za medkulturnost in za večjo kulturno občutljivost.

Kompetenca komuniciranja vsebuje govorjenje, poslušanje, prilagajanje in odpravljanje komunikacijskih ovir. 

Trenutno je na voljo učna priprava Medkulturna in medjezikovna komunikacija.

Sklop bomo dopolnjevali z novimi učnimi pripravami.

 

Poglavja v sklopu

Postanite naročnik!

Kot naročnik lahko vse leto dostopate do vseh učnih priprav.

50 EUR

Medkulturna in medjezikovna komunikacija

Učenci se naučijo, kaj je raznolikost in zakaj nas bogati. Razmišljajo o raznolikosti v svoji bližini, jo ozaveščajo in iščejo poti k bolj odprti družbi, ki jo raznolikost druži in ne razdružuje. Hkrati razmišljanje o sošolcih, ki pridejo na našo šolo v novo okolje, v njih vzbuja empatijo.

Besedišče

 • raznolikost
 • značilnosti
 • identiteta

Avtorica

Katja Hercog, OŠ Maksa Durjave

Novica

Raznolikost je neizmerno bogastvo

Izvedba

 • Pri razredni uri

Podrobnosti

Tretja triada

90 min

Osveženo: 7. 8. 2023

Izhodišča za pogovor v razredu

 • Kaj je raznolikost? Pomagaj si s SSKJ ali s spletno stranjo Fran.
 • Katere značilnosti nas  ločujejo?
 • Ali jih lahko razdelimo na več skupin?
 • Kaj je medkulturnost?

Pomembni datumi

 • 1. marca je dan brez diskriminacije
 • 20. junija je mednarodni dan beguncev
 • 16. novembra je mednarodni dan strpnosti

Pripomočki

Računalnik

Tablica

Internet

Pisala

Papir šeleshamer

Dostop do plačljivih vsebin je na voljo naročnikom.

Postanite poznavalec medijske pismenosti.

Zagotovite si celoletni dostop do vseh vsebin.

Skupaj lahko uspešno navdihujemo otroke in vzgajamo državljane.