Mediji in demokracija (Testni PDF)

Duševno zdravje. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Mediji in demokracija

Vsebinski sklop Mediji in demokracija vsebuje učne priprave, ki pojasnjujejo vlogo in pomen medijev za demokratično družbo.

Trenutno je na voljo učna priprava Lažne novice in medijska pismenost, ki je obenem tudi vzorčna učna priprava.

V prihodnje ga bomo še dopolnjevali z novimi učnimi pripravami. 

 

Poglavja v sklopu

Prenos učnega načrta

Tukaj sta dve testni datoteki. Prva je “public”, druga pa je vezana na letno članarino.

Postanite naročnik!

Kot naročnik lahko vse leto dostopate do vseh učnih priprav.

50,00 EUR

Lažne novice in medijska pismenost

Učenci spoznajo, kako se obvarovati pred lažnimi novicami in kako lahko preverijo, če je novica verodostojna. Učenci se naučijo, kaj so teorije zarote in kako jih prepoznati.

Besedišče

  • Teorije zarote
  • Lažne novice
  • Verodostojni mediji

Avtorica

Maruša Robida, OŠ Šenčur

Novica

Napotki Unesca: kako prepoznati teorije zarote

Izvedba

  • Pri razredni uri
  • Pri izbirnem predmetu šolsko novinarstvo in vzgoja za medije
  • Pri predmetu domovinska in državljanska kultura in etika

Podrobnosti

Tretja triada

90 min

Osveženo: 7. 8. 2023

Izhodišča za pogovor v razredu

  • Poznaš pojem teorije zarote?
  • Kako ugotoviš, da je neka informacija resnična?
  • Kaj so to lažne novice?

Pripomočki

Računalnik

Tablica

Internet

Barvice

Dostop do plačljivih vsebin je na voljo naročnikom.

Postanite poznavalec medijske pismenosti.

Zagotovite si celoletni dostop do vseh vsebin.

Skupaj lahko uspešno navdihujemo otroke in vzgajamo državljane.