Odnosi in nasilje

Odnosi in nasilje. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Odnosi in nasilje

Vsebinski sklop Odnosi in nasilje vsebuje učno pripravo Medvrstniško nasilje.

 

Poglavja v sklopu

Postanite naročnik!

Kot naročnik lahko vse leto dostopate do vseh učnih priprav.

50 EUR

Medvrstniško nasilje

Učenci spoznajo vrste nasilja in se aktivno vključujejo s primeri nasilja iz svojih življenj.

Besedišče

 • nasilnež
 • žrtev nasilja
 • opazovalec nasilja
 • verbalno in fizično nasilje

Avtorica

Karmen Zupanc, OŠ Polzela

Novica

Nasilje v šoli nas še vedno prepogosto preseneti

Izvedba

 • Pri razredni uri

Podrobnosti

Tretja triada

90 min

Osveženo: 7. 8. 2023

Izhodišča za pogovor v razredu

 • Kakšne oblike nasilja poznaš?
 • Kakšne oblike nasilja se pojavljajo na tvoji šoli?
 • Zakaj je nasilje povsem nesprejemljivo in ali obstajajo izjeme?
 • Kako se odzoveš, kadar si priča medvrstniškemu nasilju?

Pomembni datumi

 • 2. oktobra je mednarodni dan nenasilja
 • prvi četrtek v novembru je mednarodni dan proti nasilju in ustrahovanju v šolah
 • 25. novembra je mednarodni dan proti nasilju nad ženskami

Pripomočki

Projektor

Internet

Mobilni telefon

Barvni lističi

Krompir

Dostop do plačljivih vsebin je na voljo naročnikom.

Postanite poznavalec medijske pismenosti.

Zagotovite si celoletni dostop do vseh vsebin.

Skupaj lahko uspešno navdihujemo otroke in vzgajamo državljane.