Poklici in poklicna orientacija

Poklici in poklicna orientacija. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Poklici in poklicna orientacija

Vsebinski sklop podpira poklicno informiranje in načrtovanje izobraževalno-poklicne poti. Vsebine s tem podprejo učence, učitelje in tudi starše pri karierni orientaciji.

Trenutno je na voljo učna priprava Poklici prihodnosti.

Sklop bomo dopolnjevali z novimi učnimi pripravami.

Poglavja v sklopu

Postanite naročnik!

Kot naročnik lahko vse leto dostopate do vseh učnih priprav.

50 EUR

Poklici prihodnosti

Cilj prve ure je, da učenci razmišljajo o različnih poklicih, ki jih poznajo, in da spoznavajo, kako družbene spremembe zahtevajo vedno nove in nove poklice.

Drugo uro učenci spoznavajo manj znane poklice oziroma poklice prihodnosti.

Besedišče

 • poklici

 • znanje

 • poklici prihodnosti

 • življenjska odločitev

Avtorica

Karmen Zupanc, OŠ Polzela

Novica

Boš nanotehnolog ali raje digitalni arheolog?

Izvedba

 • Pri razredni uri

Podrobnosti

Tretja triada

90 min

Osveženo: 7. 8. 2023

Izhodišča za pogovor v razredu

 • Si že razmišljal/a o svojem bodočem poklicu?
 • Kaj vse je pri izbiri pomembno upoštevati?
 • Kaj te v življenju veseli?
 • Na katerem področju meniš, da si uspešen/a?

Pomembni datumi

 • 11. februarja je mednarodni dan žensk in deklet v znanosti
 • četrti četrtek v aprilu je mednarodni dan žensk v tehnologijah IKT
 • 2. julija je mednarodni dan robotov

Pripomočki

Računalnik

Tablica

Internet

Škatlica/posoda z lističi

Listi formata A3

Dodatni listi papirja

Kopije prispevka

Zapisi učencev

Dostop do plačljivih vsebin je na voljo naročnikom.

Postanite poznavalec medijske pismenosti.

Zagotovite si celoletni dostop do vseh vsebin.

Skupaj lahko uspešno navdihujemo otroke in vzgajamo državljane.