Vzorniki in vrednote

Vzorniki in vrednote. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Vzorniki in vrednote

Vsebinski sklop Vzorniki in vrednote vsebuje učne priprave, ki pojasnjujejo različne vrednote in njihov pomen za skupnost.

Trenutno je na voljo učna priprava Vrednote.

Sklop bomo dopolnjevali z novimi učnimi pripravami.

 

Poglavja v sklopu

Postanite naročnik!

Kot naročnik lahko vse leto dostopate do vseh učnih priprav.

50 EUR

Vrednote

Cilj prve ure je, da učenci spoznajo razlago besede solidarnost in jo povežejo s situacijami v vsakdanjem življenju. Cilj je tudi spodbuditi razmišljanje učencev v smeri, da je solidarnost pomembna na vsakem koraku. Pri drugi uri učenci solidarnost prenesejo v šolski prostor in s stripom upodobijo konkreten dogodek.

Besedišče

  • prijateljstvo
  • sodelovanje
  • pomoč in pomoč drugačnim
  • prijaznost
  • deljenje
  • radodarnost

Avtorica

Nataša Herodež Kranjec, OŠ Polzela

Novica

Izvedba

  • Pri razredni uri (z možnostjo povezave s predmetom družba ali slovenščina)

Podrobnosti

Tretja triada

90 min

Osveženo: 7. 8. 2023

Izhodišča za pogovor v razredu

  • Sporočilo plakata
  • Razlaga besede solidarnost

Pomembni datumi

  • 4. aprila je mednarodni dan človeškega bratstva
  • 20. februarja je mednarodni dan socialne pravičnosti
  • 29. aprila je evropski dan medgeneracijske solidarnosti

Pripomočki

Računalnik

Tablica

Internet

Barvni svinčniki

Natisnjen prispevek

Bel list formata A3

Zvezek ali list formata A4

Pisalo

Dostop do plačljivih vsebin je na voljo naročnikom.

Postanite poznavalec medijske pismenosti.

Zagotovite si celoletni dostop do vseh vsebin.

Skupaj lahko uspešno navdihujemo otroke in vzgajamo državljane.