Živali in rastline

Živali in rastline. Ilustracija: Urška Stropnik Šonc

Živali in rastline

Vsebinski sklop Živali in rastline vsebuje učne priprave, ki obravnavajo življenjsko okolje, tako njegov pomen in bogastvo kot ogroženost, ohranjanje in zaščito.

Trenutno je na voljo učna priprava ogrožene živalske vrste.

Sklop bomo dopolnjevali z novimi učnimi pripravami.

Poglavja v sklopu

Postanite naročnik!

Kot naročnik lahko vse leto dostopate do vseh učnih priprav.

50 EUR

Ogrožene živalske vrste

Učenci spoznajo ogrožene živalske vrste na podlagi člankov, objavljenih v Časorisu. Spodbujeni so k sodelovalnemu učenju in utrjevanju snovi preko igre in gibalnih dejavnosti. Delo v skupinah je zasnovano tako, da učenci krepijo medijsko pismenost. 

Besedišče

 • živali
 • ogroženost
 • izumiranje
 • odnos do živih bitij

Avtorica

Mojca Rozman, OŠ Maksa Durjave Maribor

Novica

Leščurji so se vrnili v Jadransko morje

Zaščitimo opraševalce v letu zdravja rastlin

Izvedba

 • Pri medpredmetnih urah slovenščine ter naravoslovja in tehnike

Podrobnosti

Druga triada

180 min

Osveženo: 7. 8. 2023

Izhodišča za pogovor v razredu

 • Ogrožene živali
 • Vzroki za ogroženost živali
 • Kaj učenci že vedo o ogroženih živalih? Zakaj živali izumirajo? Kaj jih ogroža? Kakšen odnos imamo do živih bitij? Od kod pridobivajo informacije? Kako vedo, da so informacije verodostojne?

Pomembni datumi

 • tretji petek v maju je mednarodni dan ogroženih vrst
 • 4. oktobra je mednarodni dan varstva živali
 • 30. novembra je mednarodni dan spomina na izumrle vrste

Pripomočki

Računalnik

Tablica

Internet

Samolepilni lističi

Zvezki

Pisala

Tenis žogica

Dostop do plačljivih vsebin je na voljo naročnikom.

Postanite poznavalec medijske pismenosti.

Zagotovite si celoletni dostop do vseh vsebin.

Skupaj lahko uspešno navdihujemo otroke in vzgajamo državljane.